اختتاميه جشن کلوپهای استان سیستان وبلوچستان

اختتاميه جشن کلوپهای  استان سیستان وبلوچستان اختتاميه جشن کلوپهای  استان سیستان وبلوچستان اختتاميه جشن کلوپهای  استان سیستان وبلوچستان
رضا طاهری   ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۵۳

به نام خداوندبخشنده مهربان
اختتاميه جشن کلوپ های استان سیستان وبلوچستان درتاریخ98.4.28باحضوراساتیدوعلاقمندان این رشته جذاب کبوتران مسافتی به میزبانی شهرستان زاهدان وبامدیریت جناب آقای رضاطاهری برگذارگردید.درپایان کمال تشکروقدردانی ازجناب آقای رضارجبی نماینده دستگاه بنزینگ درايران وهمه ی بزرگان وهم استانیهای عزیزکه ماراباحضورشان دراین جمع دوستانه سرافرازگرداندند